បោះឆ្នោត

រយៈ​ពេល៦៦ថ្ងៃ គ.ជ.ប.ចុះ​ឈ្មោះ​ពលរដ្ឋ​បាន​​ជាង​៦.៨៧​លាន​នាក់​

ដោយ លោក សូរ្យ ជ័យឧត្ដម​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 10:36 AM | 0 | 1799

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៦លាន ៨៧ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគិតត្រឹមថ្ងៃទី​៦ ខែ​វិច្ឆិកា​កន្លង​មក​នេះ។

រយៈ​ពេល៦៦ថ្ងៃ គ.ជ.ប.ចុះ​ឈ្មោះ​ពលរដ្ឋ​បាន​​ជាង​៦.៨៧​លាន​នាក់

រយៈ​ពេល ៦៥ថ្ងៃ គ.ជ.ប.ចុះ​ឈ្មោះ​ពលរដ្ឋ​បាន​​ជាង ​៦.៨៤​លាន​នាក់​

ដោយ លោក សូរ្យ ជ័យឧត្ដម​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 3:33 PM | 0 | 2889

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅ​កាត់​ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៦លាន ៨៤ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​នេះ។
ផ្អែកតាមប្រតិទិនរបស់ខ្លួន គ.ជ.ប បាន និងកំពុងរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីដើមខែកញ្ញា រហូតដល់ចុងខែវិច្ឆិកានេះ។

រយៈ​ពេល ៦៥ថ្ងៃ គ.ជ.ប.ចុះ​ឈ្មោះ​ពលរដ្ឋ​បាន​​ជាង ​៦.៨៤​លាន​នាក់

រយៈ​ពេល ៦៤ថ្ងៃ គ.ជ.ប.ចុះ​ឈ្មោះ​ពលរដ្ឋ​បាន​​ជាង ​៦.៨១​លាន​នាក់​

ដោយ លោក សូរ្យ ជ័យឧត្ដម​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 5:03 PM | 0 | 2083

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៦លាន ៨១ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល ៦៤ថ្ងៃ នៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។
ផ្អែកតាមប្រតិទិនរបស់ខ្លួន គ.ជ.ប បាន និងកំពុងរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីដើមខែកញ្ញា រហូតដល់ចុងខែវិច្ឆិកានេះ។

រយៈ​ពេល ៦៤ថ្ងៃ គ.ជ.ប.ចុះ​ឈ្មោះ​ពលរដ្ឋ​បាន​​ជាង ​៦.៨១​លាន​នាក់

ចំនួន​ពលរដ្ឋ​ចុះ​ឈ្មោះ​កើន​ដល់​ជាង ​៦.៧៨​លាន​នាក់ ខណៈ​ចំនួន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​ធ្លាក់​ចុះ​

ដោយ លោក សូរ្យ ជ័យឧត្ដម​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 4:58 PM | 0 | 3495

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៦លាន ៧៨​ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល​ ៦៥ថ្ងៃ​ នៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​នៅ​ទូទាំងប្រទេស។
ផ្អែកតាមប្រតិទិនរបស់ខ្លួន គ.ជ.ប បាន និងកំពុងរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីដើមខែកញ្ញា រហូត​ដល់​ចុងខែវិច្ឆិកានេះ។

ចំនួន​ពលរដ្ឋ​ចុះ​ឈ្មោះ​កើន​ដល់​ជាង ​៦.៧៨​លាន​នាក់ ខណៈ​ចំនួន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​ធ្លាក់​ចុះ

អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យ​ គ.ជ.ប បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​

ដោយ លោក ពេជ្រ ចំរុង​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 11:27 AM | 0 | 1477

ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន១២ បានផ្ញើលិខិតមួយអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បង្កើនការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានខ្លាំងក្លា ខណៈចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតធ្លាក់ចុះ។

អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យ​ គ.ជ.ប បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ចំនួន​ពលរដ្ឋ​ចុះ​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​​កើន​ដល់​ជាង​៦.៦៨​លាន​នាក់​

ដោយ លោក សូរ្យ ជ័យឧត្ដម​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 10:15 AM | 0 | 1608

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៦លាន ៦៨ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត គិតត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញនេះ។

ចំនួន​ពលរដ្ឋ​ចុះ​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​​កើន​ដល់​ជាង​៦.៦៨​លាន​នាក់

ចំនួន​ពលរដ្ឋ​ចុះ​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​​កើន​ដល់​ជាង ​៦.៥៨​លាន​នាក់​

ដោយ លោក សូរ្យ ជ័យឧត្ដម​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 1:44 PM | 0 | 1760

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៦លាន ៥៨​ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ម្សិល​មិញ​នេះ។
ផ្អែកតាមប្រតិទិនរបស់ខ្លួន គ.ជ.ប បាន និងកំពុងរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីដើមខែកញ្ញា រហូត​ដល់​ចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ។

ចំនួន​ពលរដ្ឋ​ចុះ​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​​កើន​ដល់​ជាង ​៦.៥៨​លាន​នាក់

ចំនួន​ពលរដ្ឋ​ចុះ​ឈ្មោះ​កើន​ដល់​ជាង ​៦.៥​លាន​នាក់ ខណៈ​ចំនួន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​តិច​

ដោយ លោក សូរ្យ ជ័យឧត្ដម​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 12:07 PM | 0 | 3282

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៦លាន ៥៣​ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល​ជិត​ ២​ខែ នៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។
ផ្អែកតាមប្រតិទិនរបស់ខ្លួន គ.ជ.ប បាន និងកំពុងរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីដើមខែកញ្ញា រហូត​ដល់​ចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ។

ចំនួន​ពលរដ្ឋ​ចុះ​ឈ្មោះ​កើន​ដល់​ជាង ​៦.៥​លាន​នាក់ ខណៈ​ចំនួន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​តិច

បក្ស​ប្រឆាំង​ស្នើអាមេរិកជួយ​កម្ពុជាឲ្យបានច្រើន​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​

ដោយ លោក ហ៊ុន សិរីវឌ្ឍន៍​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 4:41 PM | 0 | 2118

ប្រធាន​ស្តីទី​បក្ស​ប្រឆាំ​ងបា​ន​ស្នើដល់​សហរដ្ឋ​អាមេរិកជួយឲ្យបានច្រើន​ដល់​ការ​បោះ​ឆ្នោតនៅកម្ពុជា រួម​ទាំង​​​ដាក់អ្នក​​សង្កេត​ការ​ណ៍ ទាំង​មុន​និង​ក្រោយ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​​នាពេល​ខាង​មុខ។

បក្ស​ប្រឆាំង​ស្នើអាមេរិកជួយ​កម្ពុជាឲ្យបានច្រើន​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត

អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យ គ.ជ.ប ចេញលិខិតផ្សព្វផ្សាយឲ្យព្រះសង្ឃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​

ដោយ កញ្ញា ខាន់ លក្ខិណា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 4:27 PM | 0 | 1298

អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ ខុមហ្វ្រែល ជំរុញឲ្យ គ.ជ.ប ចេញលិខិតផ្លូវការ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះសង្ឃពិតជាមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ខណៈព្រះសង្ឃដែលទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមានចំនួនតិច។

អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យ គ.ជ.ប ចេញលិខិតផ្សព្វផ្សាយឲ្យព្រះសង្ឃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានប្រភេទនេះ? ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

Fields marked with an * are required