បោះឆ្នោត

រយៈ​ពេល​ ២៤​ថ្ងៃ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជាង ​៣៤ភាគរយ​

ដោយ លោក សូរ្យ ជ័យឧត្ដម​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 2:40 PM | 0 | 2723

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៣លាន ២៩​ម៉ឺន​​នាក់​ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេលជាង ២៤​ថ្ងៃដំបូង នៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។

រយៈ​ពេល​ ២៤​ថ្ងៃ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជាង ​៣៤ភាគរយ

រយៈ​ពេល​ ២៣​ថ្ងៃ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជិត ​៣៣ភាគរយ​

ដោយ លោក សូរ្យ ជ័យឧត្ដម​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 2:26 PM | 0 | 1986

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៣លាន ១៧​ម៉ឺន​​នាក់​ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេលជាង ២០​ថ្ងៃដំបូង នៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។

រយៈ​ពេល​ ២៣​ថ្ងៃ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជិត ​៣៣ភាគរយ

រដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​រក្សា​ប្រាក់​ខែ​មន្ត្រី​រាជការ​ជាប់​បម្រើការ​នៅ​ គ.ជ.ប.​

ដោយ លោក សូរ្យ ជ័យឧត្ដម​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 2:45 PM | 0 | 2591

រដ្ឋាភិបាល​បាន​សម្រេច​រក្សា​ទុក​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​មន្ត្រី​រាជ​ការ​ទាំង​អស់ ដែល​ជាប់​កិច្ច​សន្យា​បម្រើ​ការងារ​ឲ្យ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ហៅ​កាត់​ថា គ.ជ.ប.។

រដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​រក្សា​ប្រាក់​ខែ​មន្ត្រី​រាជការ​ជាប់​បម្រើការ​នៅ​ គ.ជ.ប.

រយៈ​ពេល​២២​ថ្ងៃ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជាង​៣១ភាគរយ​

ដោយ លោក សូរ្យ ជ័យឧត្ដម​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 9:49 AM | 0 | 2512

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៣លាន ៥​ម៉ឺន​​នាក់​ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេលជាង ២០​ថ្ងៃដំបូង នៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។

រយៈ​ពេល​២២​ថ្ងៃ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជាង​៣១ភាគរយ

បក្សប្រឆាំងបង្ហាញជំហរព្រង្រឹងអំណាចថ្នាក់ក្រោមជាតិ ខណៈការបោះឆ្នោតឃុំ​សង្កាត់ជិតមកដល់​

ដោយ លោក ញឹម សុខន​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 6:34 PM | 0 | 2814

គណបក្សប្រឆាំង អះអាងថា មន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ បានដើតួនាទីសំខាន់ ក្នុងការជំរុញយន្តការប្រជាធិបតេយ្យ បើពួកគេមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់ ឆ្លើយតមទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។

បក្សប្រឆាំងបង្ហាញជំហរព្រង្រឹងអំណាចថ្នាក់ក្រោមជាតិ ខណៈការបោះឆ្នោតឃុំ​សង្កាត់ជិតមកដល់

បក្សប្រឆាំងស្នើគជបឲ្យចាត់វិធានការចំពោះការចាត់តាំងកំលាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខុសកន្លែងកំពុងរស់នៅ​

ដោយ លោក ឃុត សុគន្ធ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 5:49 PM | 0 | 3387

គណបក្សប្រឆាំងស្នើ គជប ចាត់វិធានការចំពោះការចាត់តាំងកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ ឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីតាំងផ្សេងពីកន្លែងដែលពួកគេកំពុងរស់នៅ។

បក្សប្រឆាំងស្នើគជបឲ្យចាត់វិធានការចំពោះការចាត់តាំងកំលាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខុសកន្លែងកំពុងរស់នៅ

រយៈ​ពេល​២០​ថ្ងៃ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជាង​២៩​​ភាគរយ​

ដោយ លោក សូរ្យ ជ័យឧត្ដម​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 11:12 AM | 0 | 2562

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង២​លាន៨១​ម៉ឺន​​នាក់​ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល២០​ថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។

រយៈ​ពេល​២០​ថ្ងៃ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជាង​២៩​​ភាគរយ

រយៈ​ពេល​១៧​ថ្ងៃ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជាង​២៥​​ភាគរយ​

ដោយ លោក សូរ្យ ជ័យឧត្ដម​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 12:00 PM | 0 | 2965

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ២​លាន ៤២​ម៉ឺន​​នាក់ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល ១៧​ថ្ងៃដំបូង នៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។

ផ្អែកតាមប្រតិទិនរបស់ខ្លួន គ.ជ.ប បាន និងកំពុងរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីដើមខែកញ្ញានេះ រហូតដល់ចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខ ក្នុងនោះការចុះឈ្មោះ ក៏នឹងត្រូវធ្វើនៅ ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យ ភ្ជុំបិណ្ឌនាពេល ខាងមុខ ផងដែរ។

រយៈ​ពេល​១៧​ថ្ងៃ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជាង​២៥​​ភាគរយ

ជាង​កន្លះ​ខែ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជាង​២៣​ភាគរយ​

ដោយ លោក សូរ្យ ជ័យឧត្ដម​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 2:21 PM | 0 | 2641

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជិត ២​លាន ៣​សែន​នាក់ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល ១៦​ថ្ងៃដំបូង នៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។
ផ្អែកតាមប្រតិទិនរបស់ខ្លួន គ.ជ.ប បាន និងកំពុងរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីដើមខែកញ្ញានេះ រហូតដល់ចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខ ក្នុងនោះការចុះឈ្មោះក៏នឹងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាពេល ខាងមុខ ផងដែរ។

ជាង​កន្លះ​ខែ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជាង​២៣​ភាគរយ

បក្សប្រឆាំងថាវៀតណាមខុសច្បាប់ជាង៤០០នាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​​

ដោយ លោក ញឹម សុខន​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ ម៉ោង 4:11 PM | 0 | 2625

គណបក្សប្រឆាំងអះអាងថាដំណើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង១០ថ្ងៃមកនេះមាន​ជន​​ជាតិ​​វៀ​​​តណា​មជាង​៤០០​នាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយគ្មានឯកសារស្របច្បាប់។

បក្សប្រឆាំងថាវៀតណាមខុសច្បាប់ជាង៤០០នាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​

ចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានប្រភេទនេះ? ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

Fields marked with an * are required