ពលរដ្ឋមួយចំនួនបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងគ្នាៗ ជុំវិញ​ការរំលាយបក្សសង្គ្រោះជាតិ

ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងៗគ្នា ជុំវិញការរំលាយបក្សប្រឆំាង ខណៈ​តុលារកំពូលនឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿង​នេះ នៅថ្ងៃទី១៦ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ​។ ក្នុងចំណោម​ប្រជា​​ពលរដ្ឋទំាងនោះ មានមតិភាគច្រើនមិនចង់ឲ្យរំលាយបក្សប្រឆំាង ខណៈមួយចំនួនទៀត​ចង់​ឲ្យ​រំលាយ និងអ្នកខ្លះទៀតមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេ។

ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងៗគ្នា ជុំវិញការរំលាយបក្សប្រឆំាង ខណៈ​តុលារកំពូលនឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿង​នេះ នៅថ្ងៃទី១៦ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ​។ ក្នុងចំណោម​ប្រជា​​ពលរដ្ឋទំាងនោះ មានមតិភាគច្រើនមិនចង់ឲ្យរំលាយបក្សប្រឆំាង ខណៈមួយចំនួនទៀត​ចង់​ឲ្យ​រំលាយ និងអ្នកខ្លះទៀតមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេ។

ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងៗគ្នា ជុំវិញការរំលាយបក្សប្រឆំាង ខណៈ​តុលារកំពូលនឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿង​នេះ នៅថ្ងៃទី១៦ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ​។ ក្នុងចំណោម​ប្រជា​​ពលរដ្ឋទំាងនោះ មានមតិភាគច្រើនមិនចង់ឲ្យរំលាយបក្សប្រឆំាង ខណៈមួយចំនួនទៀត​ចង់​ឲ្យ​រំលាយ និងអ្នកខ្លះទៀតមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេ។

តទៅនេះសូមស្តាប់ទស្សនៈផ្សេងៗគ្នា របស់ប្រជាពលរដ្ឋទំាងនោះដូចតទៅ៖

CCIM/VOD

រក្សាសិទ្វិគ្រប់យ៉ាង។ គ្មានផ្នែកណាមួយនៃអត្ថបទនេះ អាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ ការសរសេរឡើងវិញ ឬ ការចែកចាយឡើងវិញដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឡើយ។