អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិន​បន្តធ្លាក់ចុះដល់ឆ្នាំ២០២០

របាយការណ៍សិក្សារបស់ធនាគារពិភពលោក ស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលបានបង្ហាញថា អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិន​នឹងមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨រហូតដល់ឆ្នាំ២០២០។

របាយការណ៍សិក្សារបស់ធនាគារពិភពលោក ស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលបានបង្ហាញថា អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិន​នឹងមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨រហូតដល់ឆ្នាំ២០២០។

របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី៩ខែមករា បង្ហាញថា អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិន​នៅឆ្នាំ២០១៨មាន៦,៤ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០១៩មាន៦,៣ភាគរយ និងឆ្នាំ២០២០មាន៦,២ភាគរយ។

ធនាគារពិភពលោកបានវាយតម្លៃថា ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ២០១៧មានភាពល្អប្រសើរគឺអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់៣,១ភាគរយ ប៉ុន្តែស្ថាប័ននេះអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលអាចនឹងប្រឈមនៅឆ្នាំ២០១៨៕

CCIM/VOD

រក្សាសិទ្វិគ្រប់យ៉ាង។ គ្មានផ្នែកណាមួយនៃអត្ថបទនេះ អាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ ការសរសេរឡើងវិញ ឬ ការចែកចាយឡើងវិញដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឡើយ។