រដ្ឋាភិបាលប្រកាសអនុវត្តកម្មវិធីបន្ដជំនាញដល់សិស្សកម្រិតអនុវទ្យាល័យ

ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានសម្រេចដាក់ឲ្យកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកជំនាញដល់សិស្សដែលកំពុងសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ទី៧ដល់ថ្នាក់ទី៩។

ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានសម្រេចដាក់ឲ្យកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកជំនាញដល់សិស្សដែលកំពុងសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ទី៧ដល់ថ្នាក់ទី៩។

ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានសម្រេចដាក់ឲ្យកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកជំនាញដល់សិស្សដែលកំពុងសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ទី៧ដល់ថ្នាក់ទី៩។

យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសចុះថ្ងៃទី២០ខែមេសាឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានប្រកាសដាក់ឲ្យកម្មវិធី «សិក្សាស្ពានចម្លងបន្ដជំនាញ» សម្រាប់សិស្សកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ ដែលកំពុងសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ទី៧ដល់ថ្នាក់ទី៩ ដោយក្រសួងថា ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ។​

បើតាមសេចក្ដីប្រកាស ក្រសួងការងារបានជ្រើសយកមុខវិជ្ជាចំនួន៦ សម្រាប់កម្មវិធី «សិក្សាស្ពានចម្លងបន្ដជំនាញ» នេះ ដូចជា ភាសាខ្មែរ គណិតវិទ្យា​ រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា​ យែនឌ័រ និងជំនាញមូលដ្ឋានការងារ៕

CCIM/VOD

រក្សាសិទ្វិគ្រប់យ៉ាង។ គ្មានផ្នែកណាមួយនៃអត្ថបទនេះ អាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ ការសរសេរឡើងវិញ ឬ ការចែកចាយឡើងវិញដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឡើយ។