បទសម្ភាសន៍៖ តួនាទីព្រឹទ្ធសភា

លោក អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា (ហួត វុទ្ធី)

ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាព គឺជាស្ថាប័នផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិដែលមានប្រវត្តិបង្កើតដំបូងនៅឆ្នាំ១៩៤៧ ប៉ុន្តែដោយសារមានការប្រែប្រួលរបបនយោបាយ ស្ថាប័ននេះត្រូវបានបិទ។ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៩៨ ទើបកម្ពុជាមានស្ថាប័ននេះឡើងវិញ។

ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាព គឺជាស្ថាប័នផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិដែលមានប្រវត្តិបង្កើតដំបូងនៅឆ្នាំ១៩៤៧ ប៉ុន្តែដោយសារមានការប្រែប្រួលរបបនយោបាយ ស្ថាប័ននេះត្រូវបានបិទ។ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៩៨ ទើបកម្ពុជាមានស្ថាប័ននេះឡើងវិញ។ ចង់ជ្រាបបន្ថែមទៀតថា តើព្រឹទ្ធសភាបំពេញតួនាទីអ្វី និងបានធ្វើការងារអ្វីខ្លះនាពេលកន្លងមក?

សូមស្តាប់បទសម្ភាសរបស់ លោក ហួត វុទ្ធី ជាមួយលោក អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាដូចតទៅ៖

CCIM/VOD

រក្សាសិទ្វិគ្រប់យ៉ាង។ គ្មានផ្នែកណាមួយនៃអត្ថបទនេះ អាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ ការសរសេរឡើងវិញ ឬ ការចែកចាយឡើងវិញដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឡើយ។