បទសម្ភាស៖ សុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណែត

លោក ង៉ែត ម៉ូសេ 

បើទោះបីជាកម្ពុជា មិនទាន់មានច្បាប់គ្រាប់គ្រងរឿងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏យើងមានវិធី មូលដ្ឋានដែលអាចការពារ ឬ ចៀសវាងក្លាយជាជនរងគ្រោះ ដោយសារការប្រើប្រាស់អ៊ឺន ធឺណែតបានដែរ។ តើយើងធ្វើដូចម្តេច?

បើទោះបីជាកម្ពុជា មិនទាន់មានច្បាប់គ្រាប់គ្រងរឿងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏យើងមានវិធី មូលដ្ឋានដែលអាចការពារ ឬ ចៀសវាងក្លាយជាជនរងគ្រោះ ដោយសារការប្រើប្រាស់អ៊ឺន ធឺណែតបានដែរ។ តើយើងធ្វើដូចម្តេច?

សូមទស្សនាបទសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទ ជាមួយនឹង លោក ង៉ែត ម៉ូសេ ប្រធានផ្នែក ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ នៃអង្គការសង់ត្រាល់ ដូចតទៅ៖

 

CCIM/VOD

រក្សាសិទ្វិគ្រប់យ៉ាង។ គ្មានផ្នែកណាមួយនៃអត្ថបទនេះ អាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ ការសរសេរឡើងវិញ ឬ ការចែកចាយឡើងវិញដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឡើយ។