ការផ្សព្វផ្សាយពីគណនេយ្យភាពសង្គម

នាថ្ងៃទី​ ៧​ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅភូមិថ្មី ឃុំទីពោ ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ មានវគ្គផ្សព្វផ្សាយពីការចំណាយចំណូលរបស់ឃុំទីពោ។

នាថ្ងៃទី​ ៧​ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅភូមិថ្មី ឃុំទីពោ ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ មានវគ្គផ្សព្វផ្សាយពីការចំណាយចំណូលរបស់ឃុំទីពោ។ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ឧបត្ថម្ភដោយអង្គ្កការ ទស្សនៈពិភពលោកបានលើកឡើង និងបង្ហាញថវិកា ចំណាយចំណូលរបស់ឃុំទីពោ ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ ព្រោះនេះជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។ ចំពោះថវិកា និងចំណាយរបស់ឃុំយើង តើកើនឡើងឬថយចុះ រយៈពេល ២ឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំ
២០១៥ និង ២០១៦កន្លងទៅ។
អ្នកស្រី ឡាច ស៊ីលៀង អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានមានមតិបន្តថា គម្រោងចំណាយចំណូលរបស់ឃុំទាំងនេះគឺយើងបានចម្លងពីការិយាល័យស្រុក សន្ទុកទាំងស្រុង។

ដោយពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានខេត្តកំពង់ធំ លោក វឿន ជាម


 

CCIM/VOD

រក្សាសិទ្វិគ្រប់យ៉ាង។ គ្មានផ្នែកណាមួយនៃអត្ថបទនេះ អាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ ការសរសេរឡើងវិញ ឬ ការចែកចាយឡើងវិញដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឡើយ។