ក្រុមពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាន (CJs) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់អារម្មណ៍វិធីសាស្រ្ត ការចាប់មុំ និងសម្រង់សម្តី

លោក ហ៊ីម ខទៀត អ្នកសម្របសម្រួលពលរដ្ឋសារព័ត៌មាន របស់ CCIM បានបញ្ជាក់ជូន នៅក្នុងអំឡុងពេលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ CJs ថ្ងៃទី ១១ ឌសភា ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ បុទុម្ភ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ សមាសភាភCjs ចូលរួម ៧ នាក់ (ស្រី ១នាក់) ម្នាក់ ។

លោក ហ៊ីម ខទៀត អ្នកសម្របសម្រួលពលរដ្ឋសារព័ត៌មាន របស់ CCIM បានបញ្ជាក់ជូន នៅក្នុងអំឡុងពេលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ CJs ថ្ងៃទី ១១ ឌសភា ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ បុទុម្ភ  ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។
សមាសភាភCjs ចូលរួម ៧ នាក់ (ស្រី ១នាក់) ម្នាក់ ។

ក្រុមពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាន (CJs) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានសម្តែងការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ អំពីវិសាស្រ្តចាប់មុំសរសេរ និងបញ្ចូលសម្រង់សម្តីនៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាន។ ពួកគាត់ក៏បានប្តេជ្ញាចិត្តថា នឹងឈប់សរសេរព័ត៌មានបែបពិធីការតទៀត ដោយខិតខំចាប់មុំ និងបញ្ចូលនូវសម្រង់សម្តី។
ដោយពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោក ភោគ សារៀម

CCIM/VOD

រក្សាសិទ្វិគ្រប់យ៉ាង។ គ្មានផ្នែកណាមួយនៃអត្ថបទនេះ អាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ ការសរសេរឡើងវិញ ឬ ការចែកចាយឡើងវិញដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឡើយ។