បទសម្ភាសន៍៖ ស្ថានភាពកម្ចីនិងបំណុលពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ

លោក ង៉ែត ជូ ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ នៃក្រុមក្រុមហ៊ុន EMC

លោក ង៉ែត ជូ ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ នៃក្រុមក្រុមហ៊ុន EMC

អ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍបានឲ្យដឹងថា ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង៦០ភាគរយ គឺមានកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារ ដែលមានន័យថាក្នុងចំណោមបីគ្រួសារ គឺពីរគ្រួសារបានខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នទាំងនោះ...

អ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍបានឲ្យដឹងថា ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង៦០ភាគរយ គឺមានកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារ ដែលមានន័យថាក្នុងចំណោមបីគ្រួសារ គឺពីរគ្រួសារបានខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នទាំងនោះ ដោយលោកបន្ថែមថាការខ្ចីប្រាក់របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន គឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពវិជ្ជមាន។

ទោះជាយ៉ាងណា លោកថា ចំណេះដឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុឬការចាត់ចែងលុយរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយ។

សូមស្តាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាង លោក ហួត វុទ្ធី ជាមួយលោក ង៉ែត ជូ ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ នៃក្រុមក្រុមហ៊ុន EMC ដូចតទៅនេះ៖

CCIM/VOD

រក្សាសិទ្វិគ្រប់យ៉ាង។ គ្មានផ្នែកណាមួយនៃអត្ថបទនេះ អាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ ការសរសេរឡើងវិញ ឬ ការចែកចាយឡើងវិញដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឡើយ។