បោះឆ្នោត

ការចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ (រូបភាពពីហ្វេសប៊ុក គ.ជ.ប)

រយៈពេល៣៤ថ្ងៃ គ.ជ.ប ចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតពលរដ្ឋបានជិត​៥០​ភាគរយ

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៤លាន ៤៥​ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល៣៤​ថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។

លោក កឹម សុខា ទៅ​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យលិចទឹក

លោក កឹម សុខា ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលជាការិយាល័យលិចទឹកនៅតាមផ្លូវចូល។

ទិដ្ឋភាពខុសគ្នារបស់មេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងនិងបក្សកាន់អំណាចក្នុងថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌ

មេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំង និងគណបក្សកាន់អំណាច ដែលមានបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នា និងជម្លោះស្លាប៉ាកាស្ទើរពេញមួយអាណត្តិទី៥នេះ បានបង្ហាញរូបភាពខុសៗគ្នា ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិ។
ពលករ​ខ្មែរ​ធ្វើការនៅថៃ

ក្រសួង​ការងារ​ថៃ​អនុញ្ញាតឲ្យ​ពលករ​ខ្មែរ​ត្រឡប់​ទៅ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​

ក្រសួង​ការងារ​ថៃ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ពលករ​ខ្មែរ​ដែល​កំពុង​ធ្វើការក្នុងប្រទេស​នេះ អាច​វិល​ត្រឡប់​មកកម្ពុជាវិញដើម្បីចុះឈ្មោះនិងចូលរួម​បោះឆ្នោតនៅ​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​ខាងមុខ។

រយៈពេល២៧ថ្ងៃ គ.ជ.ប ចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតពលរដ្ឋបានជាង៣លាន៦៦ម៉ឺននាក់

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង៣លាន៦៦ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល២៧ថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។
ការចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ (រូបភាពពីហ្វេសប៊ុក គ.ជ.ប)

រយៈពេល២៦ថ្ងៃ គ.ជ.ប ចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតពលរដ្ឋបានជាង៣លាន៥៤ម៉ឺននាក់

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាង៣លាន ៥៤ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល២៦ថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។
ការចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ (រូបភាពពីហ្វេសប៊ុក គ.ជ.ប)

រយៈ​ពេល​២៥​ថ្ងៃ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជាង​៣៥​​ភាគរយ

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង៣​លាន៤១​ម៉ឺន​​នាក់​ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល ២៥​ថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។

គ.ជ.ប ហាម​បក្ស​ប្រឆាំង​ឃោសនា​នយោបាយ​អំឡុង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត

គណៈកម្មាធិការជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ហៅ​កាត់​ថា គ.ជ.ប. បានហាមគណបក្ស​ប្រឆំាង​មិន​ឲ្យឃោសនាផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា​នយោបាយនៅអំឡុងពេលចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ​ដូច​ដំណាក់​កាល​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​នោះទេ​។

រយៈ​ពេល​ ២៤​ថ្ងៃ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជាង ​៣៤ភាគរយ

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៣លាន ២៩​ម៉ឺន​​នាក់​ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេលជាង ២៤​ថ្ងៃដំបូង នៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។

រយៈ​ពេល​ ២៣​ថ្ងៃ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជិត ​៣៣ភាគរយ

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៣លាន ១៧​ម៉ឺន​​នាក់​ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេលជាង ២០​ថ្ងៃដំបូង នៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។
លោក ហ៊ុន សែន (រូបភាពពីហ្វេសប៊ុកលោក ហ៊ុន សែន)

រដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​រក្សា​ប្រាក់​ខែ​មន្ត្រី​រាជការ​ជាប់​បម្រើការ​នៅ​ គ.ជ.ប.

រដ្ឋាភិបាល​បាន​សម្រេច​រក្សា​ទុក​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​មន្ត្រី​រាជ​ការ​ទាំង​អស់ ដែល​ជាប់​កិច្ច​សន្យា​បម្រើ​ការងារ​ឲ្យ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ហៅ​កាត់​ថា គ.ជ.ប.។

រយៈ​ពេល​២២​ថ្ងៃ គ.ជ.ប ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ​បាន​ជាង​៣១ភាគរយ

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៣លាន ៥​ម៉ឺន​​នាក់​ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេលជាង ២០​ថ្ងៃដំបូង នៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។
All articles loaded
No more articles to load