ទាក់ទងយើង

VOD ត្រូវ​បាន​​បង្កើត​ឡើង​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​​១៦ ខែ​មករា ឆ្នាំ​​២០០៣ ​ដោយ​​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សិទ្ធិ​​មនុស្សកម្ពុជា​​(CCHR)​។ VOD​ គឺ​ជា​ស្ថាប័ន​​​ព័ត៌​មាន​​ឯករាជ្យ​​ក្នុង​ស្រុក​​មួយ ដែល​​ផ្តល់​ព័ត៌​មាន ផលិត​​កម្ម​វិធី​​វិទ្យុ និង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​​តាម​រយៈ​​គេហ​ទំព័រ​​អ៊ី​​ន​ធើ​ណេត​។ (CCIM) ត្រូវ​បាន​​បង្កើត​​ឡើង​ ​និង​ចុះបញ្ជី​នៅ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រទេស​កម្ពុជា ​​កាលពី​ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០០៧ ​ដើម្បី​បន្ត​កម្មវិធី​VOD​ពី​CCHR​។ បន្ទាប់​​ពី​​ការបង្កើត​CCIM​មក VOD គឺ​ជា​កម្មវិធី​សំខាន់ ដែល​បាន​ផលិត​កម្មវិធី​វិទ្យុ និង​ព័ត៌មាន​ប្រកប​ដោយ​វិជ្ជាជីវៈ​។

  • ទូរសព្ទលេខៈ 023 726 845 / 092 92 19 02 / 060 50 50 50
  • អាសយដ្ឋានៈ #14A, Beoung Keng Kong 1, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia
  • អ៊ីមែលៈ info@vodhotnews.com
  • គេហទំព័រៈ www.vodhotnews.com