រយៈ​ពេល​៧២ថ្ងៃ គ.ជ.ប.ចុះ​ឈ្មោះ​ពលរដ្ឋ​បាន​​ជាង​​៧​លាន​នាក់

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៧លាន​ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគិតត្រឹមថ្ងៃម្សិល​មិញ​នេះ។ ផ្អែកតាមប្រតិទិនរបស់ខ្លួន គ.ជ.ប បាន និងកំពុងរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីដើមខែកញ្ញា រហូតដល់ចុងខែវិច្ឆិកានេះ។

គ.ជ.ប រក​ឃើញឈ្មោះ​ស្ទួន​ជិត​២​ម៉ឺន​នាក់ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត

​គណកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ក្នុងរយៈពេល​ជាង​២​ខែ​មក​នេះ ខ្លួន​បាន​រក​ឃើញ​ឈ្មោះស្ទួន​ជិត​២​ម៉ឺននាក់ ហើយជាង​​៣​ពាន់​ឈ្មោះ ​​ក្នុង​ចំណោម​​នោះ​នឹង​ត្រូវ​លុប​ចោល​នៅ​ពេល​បិទ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ដំបូង។

រយៈ​ពេល ៦៩ថ្ងៃ គ.ជ.ប.ចុះ​ឈ្មោះ​ពលរដ្ឋ​បាន​​ជិត​៧​លាន​នាក់

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជិត ៧លាន​ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគិតត្រឹមថ្ងៃម្សិល​មិញ​នេះ។
សកម្មជនគណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ លោក មាជ សុវណ្ណារ៉ា (រូបថតដោយទូច សុខា)

ខ្មែរអាមេរិកាំង លោក មាជ សុវណ្ណរ៉ា អាចបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងពន្ធនាគារ

ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំង លោក មាជ សុវណ្ណរ៉ា អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិ​របស់លោក​បោះឆ្នោតនៅក្នុងពន្ធនាគារ ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិក ដែលនឹងចូលមក​ដល់​ប៉ុន្មានម៉ោងទៀតនេះ។
ការចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ពលរដ្ឋ (រូបភាពពីហ្វេសប៊ុក គ.ជ.ប)

រយៈ​ពេល៦៦ថ្ងៃ គ.ជ.ប.ចុះ​ឈ្មោះ​ពលរដ្ឋ​បាន​​ជាង​៦.៨៧​លាន​នាក់

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៦លាន ៨៧ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគិតត្រឹមថ្ងៃទី​៦ ខែ​វិច្ឆិកា​កន្លង​មក​នេះ។

រយៈ​ពេល ៦៥ថ្ងៃ គ.ជ.ប.ចុះ​ឈ្មោះ​ពលរដ្ឋ​បាន​​ជាង ​៦.៨៤​លាន​នាក់

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅ​កាត់​ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៦លាន ៨៤ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​នេះ។ ផ្អែកតាមប្រតិទិនរបស់ខ្លួន គ.ជ.ប បាន និងកំពុងរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីដើមខែកញ្ញា រហូតដល់ចុងខែវិច្ឆិកានេះ។

រយៈ​ពេល ៦៤ថ្ងៃ គ.ជ.ប.ចុះ​ឈ្មោះ​ពលរដ្ឋ​បាន​​ជាង ​៦.៨១​លាន​នាក់

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៦លាន ៨១ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល ៦៤ថ្ងៃ នៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។ ផ្អែកតាមប្រតិទិនរបស់ខ្លួន គ.ជ.ប បាន និងកំពុងរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីដើមខែកញ្ញា រហូតដល់ចុងខែវិច្ឆិកានេះ។

ចំនួន​ពលរដ្ឋ​ចុះ​ឈ្មោះ​កើន​ដល់​ជាង ​៦.៧៨​លាន​នាក់ ខណៈ​ចំនួន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​ធ្លាក់​ចុះ

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៦លាន ៧៨​ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល​ ៦៥ថ្ងៃ​ នៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​នៅ​ទូទាំងប្រទេស។ ផ្អែកតាមប្រតិទិនរបស់ខ្លួន គ.ជ.ប បាន និងកំពុងរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីដើមខែកញ្ញា រហូត​ដល់​ចុងខែវិច្ឆិកានេះ។

អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យ​ គ.ជ.ប បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន១២ បានផ្ញើលិខិតមួយអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បង្កើនការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានខ្លាំងក្លា ខណៈចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតធ្លាក់ចុះ។
All articles loaded
No more articles to load